ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

To Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων διευθύνεται από την Καθ. Αγγελική Ράλλη, και η ερευνητική του ομάδα απαρτίζεται από μέλη του μόνιμου διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Αναπλ. Καθ. Δημήτρης Παπαζαχαρίου), μεταδιδακτορικούς ερευνητές (δρ. Χρήστος Παπαναγιώτου), υποψήφιους διδάκτορες (Βασιλική Μακρή, Μιχάλης Μαρίνης, Γιώργος Χαιρετάκης, Βάσω Αλεξέλλη, Βάσια Μουχτούρη, Σταύρος Μπόμπολας), εξωτερικούς συνεργάτες (Καθ. Αργύρης Αρχάκης, Αναπλ. Καθ. Γεώργιος Ξυδόπουλος, Αναπλ. Καθ. Δήμητρα Μελισσαροπούλου, Επικ. Καθ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Ιώ Μανωλέσσου (Ερευνήτρια Α΄, Ακαδημία Αθηνών), δρ. Συμεών Τσολακίδης, δρ. Μάριος Ανδρέου, δρ. Μαριάννα Γκιουλέκα, δρ. Metin Bagriacik, Υπ. δρ. Χαράλαμπος Τσιμπούρης, δρ. Νίκος Κουτσούκος), και -περιστασιακά- από υποψήφιους διδάκτορες από το εξωτερικό. Τα μέλη του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων έχουν στενή συνεργασία με ερευνητές πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και ιδιώτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη μελέτη και διαφύλαξη της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

καθ. Αγγελική Ράλλη

Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης Νεοελληνικών Διαλέκτων.
Μέλος της Ακαδημίας της Ευρώπης.
Η Αγγελική Ράλλη είναι Καθηγήτρια Γενικής Γλωσσολογίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων. Κατά την περίοδο 2006-2010 υπήρξε Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη και είναι σύζυγος του Στρατή Χατζηπαναγιώτη και μητέρα του Παναγιώτη-Άγγελου Χατζηπαναγιώτη.
Η Αγγελική Ράλλη έχει ειδικευθεί στη μορφολογία, ασχολείται ιδιαίτερα με τη μορφολογία των διαλέκτων και έχει περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις. Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής της σταδιοδρομίας της έχουν απονεμηθεί τα ακόλουθα βραβεία: α) Faculty Enrichment Award, Canadian Government 1999, β) VLAC Research Fellowship, Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts 2008, c) Stanley J. Seeger Visiting Research Fellowship, Princeton University 2012, d) VLAC Research Fellowship, Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts 2014.
H Aγγελική Ράλλη υπήρξε προσκεκλημένη πολλών πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων των πανεπιστημίων Amsterdam, Boğazıçı (Istanbul), Bologna, Cambridge, Gakushuin (Tokyo), Geneva, McGill, Ohio-State University, Pisa, Scuola Normale Superiore (Pisa), Safarik (Slovakia), Simon Fraser (Vancouver), Τilburg, Torino, Toronto, Trondheim, UQAM (Montréal).

Προσωπική Σελίδα | Βιογραφικό Σημείωμα

Αναπλ. Καθ.  Δημήτριος Παπαζαχαρίου

Αναπληρωτής Καθηγητής Γλωσσολογίας
Ο Δημήτρης Παπαζαχαρίου είναι  αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με ειδίκευση στη Διαλεκτολογία και τη Φωνητική. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συνοψίζονται στη μελέτη, κατανόηση, περιγραφή και ερμηνεία της φωνολογικής δομής (προσωδιακής και τεμαχιακής) των νεοελληνικών διαλέκτων, καθώς και των γλωσσικών και μη γλωσσικών μηχανισμών που διέπουν τη γλωσσική ποικιλία και αλλαγή. Στα ενδιαφέροντα του περιλαμβάνεται ο ρόλος μη γλωσσικών παραγόντων -όπως η έκφραση ταυτότητας- στην ενεργοποίηση των εγγενών γλωσσικών μηχανισμών αλλαγής, καθώς και ο εμπλουτισμός σε δεδομένα και η βελτιώση των υπολογιστικών εργαλείων των υφιστάμενων διαλεκτικών πολυτροπικών βάσεων δεδομένων. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχει συμμετάσχει σε εννέα ερευνητικά προγράμματα, κι έχει εποπτεύσει δύο (1. «Επαφή Διαλέκτων και Μηχανισμοί Γλωσσικής Αλλαγής: Διαλεκτολογική Μελέτη της Πατρινής» (Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών), & 2. «Documentation and Description of Cappadocian» (σε συνεργασία με τους καθ. Mark Janse και καθ. Αγγελική Ράλλη, SOAS University).

Προσωπική Σελίδα | Βιογραφικό Σημείωμα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Δρ. Χρήστος Παπαναγιώτου


Ο Χρήστος Παπαναγιώτου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδίκευση Γλωσσολογίας) και εκπόνησε διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψή της καθ. Αγγελικής Ράλλη (Συμβουλευτική επιτροπή: Ξυδόπουλος Γιώργος (Πανεπιστήμιο Πάτρας) και Αρχάκης Αργύρης (Πανεπιστήμιο Πάτρας). Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι: ‘Μορφολογική ανάλυση της γλώσσας του ποδοσφαίρου’. Ασχολείται ερευνητικά με τη μορφολογία και τα λεξιλόγια την κοινωνικών και γεωγραφικών ποικιλιών. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Νεοελληνικών διαλέκτων από το 2008 και έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα διαλεκτολογικού χαρακτήρα.

Προσωπική Σελίδα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Υπ. Δρ. Μακρή Βασιλική

Η Mακρή Βασιλική είναι απόφοιτη του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με ειδίκευση στη Γλωσσολογία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρωτεύσασα). Της απονεμήθηκε Χρηματικό Βραβείο και Τιμητική Υποτροφία Ι.Κ.Υ. για τα τρία ακαδημαϊκά έτη των σπουδών της. Έχει ολοκληρώσει τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών «Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκπονεί διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψή της καθ. Αγγελικής Ράλλη (Συμβουλευτική επιτροπή: Prof. Greville Corbett (University of Surrey), Prof. Thornton Anna Maria (University of L’ Aquila)). Της έχει προσφερθεί υποτροφία από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μορφολογία, το γένος, το σχηματισμό λέξεων, τη σχέση μορφολογίας σημασιολογίας και ειδικεύεται σε συστήματα που έχουν επηρεαστεί από ιταλογενή επαφή. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων από το 2011. Ως ερευνήτρια, έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα. Έχει συμμετάσχει με προφορικές παρουσιάσεις σε περισσότερα από 17 διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε περισσότερα από 12 περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.

Προσωπική Σελίδα

Υπ. Δρ. Μιχάλης Μαρίνης

Ο Μιχάλης Μαρίνης είναι υποψήφιος διδάκτωρ γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, από όπου επίσης έλαβε το πτυχίο και το μεταπτυχιακό του με άριστα. Του έχουν προσφερθεί υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον χώρο της μορφολογίας, της ονοματικής κλίσης και της γλωσσικής επαφής, του νοητικού λεξικού, της γλωσσικής επαφής και της γλωσσικής ποικιλίας. Η διδακτορική του διατριβή εξετάζει την (αναδι)οργάνωση του ονοματικού κλιτικού παραδείγματος σε συνθήκες έντονης γλωσσικής επαφής. Η συμβουλευτική του επιτροπή απαρτίζεται από τρεις διακεκριμένους ερευνητές: την Καθ. Αγγελική Ράλλη (Πανεπιστήμιο Πατρών & Ακαδημία της Ευρώπης), τον Dist. Prof. Brian Joseph (Ohio State University) και την Ιωάννα Μανωλέσσου (Ερευνήτρια Α΄, Ακαδημία Αθηνών). O Μιχάλης Μαρίνης είναι μέλος του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων (ΕΝΕΔΙ) του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2012. Έχει εργαστεί και εργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα αναφορικά με τη μορφολογία, τη γλωσσική ποικιλότητα και τη γλωσσική επαφή, ενώ έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό και τη συγγραφή ερευνητικών προγραμμάτων. Εργασίες του έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή συνέδρια και έχουν δημοσιευτεί σε πρακτικά συνεδρίων, συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά. Υπήρξε ο επιμελητής της έκδοσης του γλωσσολογικού περιοδικού Patras Working Papers in Linguistics v4 και μέλος οργανωτικών επιτροπών διεθνών γλωσσολογικών συνεδρίων (MGDLT6, PICGL3). 

Προσωπική Σελίδα

Υπ. Δρ. Γιώργος Χαιρετάκης

 
Ο Γεώργιος Χαιρετάκης είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδίκευση Γλωσσολογίας), όπου και συνεχίζει τις σπουδές του ως υποψήφιος διδάκτορας υπό την επίβλεψη της καθ. Αγγελικής Ράλλη. Εκπονεί διδακτορική διατριβή με τον τίτλο «Η μορφολογία της κρητικής διαλέκτου». Ασχολείται ερευνητικά με τη Mορφολογία (Κλίση, Παραγωγή και Σύνθεση), τη γλωσσική επαφή, τη σχέση Μορφολογίας –Σύνταξης και το Νοητικό Λεξικό. Το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ολοκλήρωσε την Πρακτική του Άσκηση στον άξονα «Παραγωγή Γλωσσικής Τεχνολογίας (με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών)» με υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθ. Δ. Παπαζαχαρίου. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων (ΕΝΕΔΙ) από το 2012 και έχει συμμετάσχει ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αρκετών ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, οι οποίες στοχεύουν στην καταχώρηση και επεξεργασία μεγάλου μέρους του γλωσσικού υλικού του εργαστηρίου. Έχει εργαστεί και εργάζεται στα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα: (α) «Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τούρκικη και την Ιταλική (2012-2015)». Ακρωνύμιο «MORILAN», ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 643 Φ.Κ. D.653, (β) Leventis foundation research committee: GRECO (Retaining Greek in “Enclaved” COmmunities): Greek as a mother tongue among Turkish Cypriots in Cyprus and Cunda Cretans in Turkey (2014-2016), (γ) McGILL: Immigration and Language in Canada: Greeks and Greek-Canadians (2017-2018).

Προσωπική Σελίδα

Υπ. Δρ. Βασιλεία Αλεξέλλη

Η Βασιλεία Αλεξέλλη είναι υποψήφια διδάκτωρ γλωσσολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο ίδιο τμήμα έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές της σπουδές με ειδίκευση στη γλωσσολογία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της μορφολογίας, της διαλεκτολογίας, της γλωσσικής ποικιλίας και γλωσσικής επαφής. Η διδακτορική της διατριβή, η οποία εκπονείται υπό την εποπτεία της Καθηγήτριας Αγγελικής Ράλλη έχει θέμα τη “Χαρτογράφηση της γλωσσικής ποικιλίας της Λέσβου”. Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Νεοελληνικών διαλέκτων (ΕΝΕΔΙ) του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2012 και έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται σε αυτό, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στη Λεσβιακή και Αϊβαλιώτικη διάλεκτο. Σχετικές εργασίες έχει κατά καιρούς ανακοινώσει σε διάφορα συνέδρια, ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας (MGDLT6) και του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (PICGL4).

Προσωπική Σελίδα

Υπ. Δρ. Βασιλική Μουχτούρη

Η Βασιλική Μουχτούρη είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας (Κατεύθυνση Γλωσσολογίας) του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι δευτεροετής μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα» του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ενδιαφέρεται ερευνητικά για τη μορφολογία και τη μελέτη των νεοελληνικών διαλέκτων, κυρίως της Μικράς Ασίας. Κατά την εκπόνηση της πτυχιακής της εργασίας ασχολήθηκε με την κλίση στην Καππαδοκική διάλεκτο και πιο συγκεκριμένα με τη διάκριση των κλιτικών τάξεων της διαλέκτου. Συμμετείχε στα ερευνητικά προγράμματα «ΘΑΛΗΣ: Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Στα Χνάρια Της Μικρασιατικής Ελληνικής Γλώσσας» και «ΑΡΙΣΤΕΙΑ: Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική», (2012-2015) με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθ. Αγγελική Ράλλη.

Προσωπική Σελίδα

Υπ. Δρ. Σταύρος Μπόμπολας

Ο Σταύρος Μπόμπολας είναι υποψήφιος διδάκτωρ γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Αποφοίτησε το 2014 (με βαθμό Άριστα: 8,89/10) και πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης το 2017 (με βαθμό Άριστα: 9,81/10) από το ίδιο Τμήμα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον χώρο της υπολογιστικής γλωσσολογίας (με έμφαση στη μορφολογία). Στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής του εργασίας με τίτλο “Lexical self-organization in the acquisition and processing of Modern Greek conjugation: anartificial neural network approach” ήταν επισκέπτης μεταπτυχιακός φοιτητής στο “Istituto di Linguistica Computazionale «A. Zampolli» - Consiglio Nazionale delle Ricerche” (Πίζα, Ιταλία). Μέρος της εργασίας του παρουσιάστηκε στο“3rd Italian Conference on Computational Linguistics” και βραβεύτηκε με το “Distinguished Young Paper Award”. Στη διδακτορική του διατριβή εξετάζει την εφαρμογή των ηλεκτρονικών μεθόδων στον τομέα της γλωσσογεωγραφίας, με συμβουλευτική επιτροπή την καθ. Αγγελική Ράλλη (Πανεπιστήμιο Πατρών), την αναπλ. καθ. Δήμητρα Μελισσαροπούλου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και τον καθ. Walter Daelemans (University of Antwerp). Είναι μέλος του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και εργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται σε αυτό από το 2014. Προσφάτως, ξεκίνησε να εργάζεται στο ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου με τίτλο “Digitizing the Cappadocian Dialectal Landscape” (με χρηματοδότηση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), στον τομέα της ηλεκτρονικής χαρτογράφησης. Έχει κάνει ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και επιστημονικά περιοδικά. Τέλος, εργάζεται στην επιμέλεια/μετάφραση επιστημονικών τόμων και έργων τόσο του Εργαστηρίου όσο και ιδιωτικών εκδοτικών οίκων.

Προσωπική Σελίδα

Εξωτερικοί συνεργάτες

Καθ. Αργύρης Αρχάκης

Ο Αργύρης Αρχάκης είναι Καθηγητής Ανάλυσης Λόγου και Κοινωνιογλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου και διδάσκει από το 1997. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται κυρίως σε ζητήματα όπως συνομιλιακές αφηγήσεις και κατασκευή ταυτοτήτων, μεταναστευτικός λόγος, δημοσιογραφικός λόγος, κοινοβουλευτικός λόγος, μαθητικός λόγος, σχολικές διεπιδράσεις, στάσεις προς διαλέκτους και μειονοτικές γλώσσες, προφορικότητα και γραμματισμός. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών ομάδων με χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και από προγράμματα ΕΣΠΑ-ΘΑΛΗΣ. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά όπως Journal of Pragmatics, Journal of Sociolinguistics, International Journal of Humor Research, Pragmatics, Multilingua, Narrative Inquiry, Discourse & Society, Pragmatics & Society Journal of Language and Politics, Journal of Greek Linguistics. Πρόσφατα συνέγραψε σε συνεργασία τη μονογραφία The Narrative Construction of Identities in Critical Education (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012).

Προσωπική Σελίδα

Αναπλ. Καθ. Γεώργιος Ξυδόπουλος

Ο Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Σπούδασε Γαλλική και Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εξειδικεύτηκε στη Γλωσσολογία στο School of Oriental and African Studies (ΜΑ) και το University College London (PhD) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Διδάσκει γλωσσολογία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο από το 1990, αρχικά, στο School of Oriental and African Studies και το University College London του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, στη συνέχεια, σε εξωτερικά προγράμματα του University of Hertfordshire, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη λεξικολογία, στη λεξική σημασιολογία, στη λεξικογραφία και στην εκπαιδευτική γλωσσολογία. 

Προσωπική Σελίδα

Αναπλ. Καθ. Δήμητρα Μελισσαροπούλου
 
 
Η Δήμητρα Μελισσαροπούλου είναι  αριστούχος απόφοιτη και διδάκτωρ Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της σύγχρονης μορφολογικής θεωρίας, της διαλεκτολογίας, της διαλεκτικής τυπολογίας και της γλωσσικής επαφής, όπως προκύπτει τόσο από τη διδακτορική της διατριβή (με υποτροφία ΕΠΕΑΕΚ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ) όσο και από τη μεταδιδακτορική της έρευνα (με υποτροφία από το IKY). Η ίδια έχει διδάξει στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας καθώς και στο Πρόγραμμα Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει συμμετάσχει και συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πλήθους ερευνητικών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν δράσεις συλλογής, επεξεργασίας, και ανάλυσης προφορικού και γραπτού  διαλεκτικού υλικού που φιλοξενούνται στο Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων για τις εξής ποικιλίες: Κατωιταλιώτικα, Aïβαλιώτικα και Μοσχονησιώτικα, Λεσβιακά, Μεγαρίτικα, Ποντιακά, Καππαδοκικά και Toυρκοκρητικά. Στο ίδιο πνεύμα, οι εργασίες της, δημοσιευμένες σε περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων στα αγγλικά και τα ελληνικά, αφορούν τη συγχρονική αλλά και διαχρονική μελέτη της Κοινής Νέας Ελληνικής και των διαλεκτικών ποικιλιών της, με βάση επιτόπιες έρευνες αλλά και αρχεία γραπτών πηγών.
 

Προσωπική Σελίδα

Επικ. Καθ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής Γλωσσολογίας με αντικείμενο την Ιστορική Γλωσσολογία και την Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας. Εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή με θέμα την εξέλιξη των μελλοντικών περιφράσεων της Ελληνικής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (2006) (μία αναθεωρημένη εκδοχή της διατριβής εκδόθηκε το 2008 από το Oxford University Press με τίτλο “The Future in Greek: From Ancient to Medieval”). Υπήρξε μεταδιδακτορικός υπότροφος Marie Curie στο Πανεπιστήμιο της Uppsala (2008-2010), όπου και μελέτησε την γλωσσική επαφή μεταξύ της Ελληνικής και των Ρομανικών γλωσσών κατά την Μεσαιωνική περίοδο. Έχει αρθρογραφήσει για μια πλειάδα ζητημάτων της ιστορίας της Ελληνικής, ενώ στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα προεξάρχουσα θέση έχει η μορφοσυντακτική μεταβολή αλλά και η γλωσσική επαφή στην ιστορία της Ελληνικής. Τα θεωρητικά του πρότυπα βρίσκονται στον χώρο της γραμματικοποίησης / κατηγοριακής μεταβολής αλλά και της ιστορικής κοινωνιογλωσσολογίας.

Προσωπική Σελίδα

Ιώ Μανωλέσσου, Ερευνήτρια Α΄

 
Η Δρ Ιώ Μανωλέσσου ασχολείται ερευνητικά με την ιστορική γλωσσολογία, την ιστορία της ελληνικής γλώσσας, τη διαλεκτολογία (ιστορική και συγχρονική) και τη λεξικογραφία. Συνεργάζεται με το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων σε θέματα διαχρονικής γλωσσολογίας.

Προσωπική Σελίδα

Δρ. Συμεών Τσολακίδης

 
Ο Συμεών Τσολακίδης πραγματοποίησε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές καθώς και την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής (με θέμα την όψη του ρήματος σε δωρικές διαλέκτους υπό την επίβλεψη του Καθ. Α. Φ. Χριστίδη) στο ΑΠΘ (1988-2002). Ασχολείται ερευνητικά με τις αντιγεγονοτικές και τις συντελικές περιφραστικές δομές της ελληνικής καθώς και με την ετυμολογία της νέας ελληνικής. Έχει διδάξει στα πανεπιστήμια Πατρών, Θεσσαλονίκης και Frederick στην Κύπρο, ενώ συμμετείχε ως μεταδιδάκτορας στο πρόγραμμα "Καταγραφή και μελέτη ιδιωμάτων της αν. Λέσβου. Περιγραφή και ανάλυση" (2005-2007) καθώς και ως ερευνητής στην κατάρτιση του ετυμολογικού τμήματος του τριδιαλεκτικού λεξικού των ελληνικών διαλέκτων της Μ. Ασίας στα πλαίσια του προγράμματος «Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της μικρασιατικής ελληνικής γλώσσας» (2012-2015) υπό την επίβλεψη της Καθ. Α. Ράλλη. Στην παρούσα φάση συμμετέχει ως ερευνητής στο πρόγραμμα Immigrec (2016-2018) υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser του Βανκούβερ Π. Παππά.

Προσωπική Σελίδα

Δρ.  Μάριος Ανδρέου

Ο Μάριος Ανδρέου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Πτυχίο, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό στην Ειδίκευση Γλωσσολογίας).  Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο ‘Headedness in word formation and lexical semantics: evidence from Italiot and Cypriot’, υπό την επίβλεψή της καθ. Αγγελικής Ράλλη (Συμβουλευτική επιτροπή: Prof. Rochelle Lieber (University of New Hampshire), Prof. Brian Joseph (Ohio State University)). Ασχολείται ερευνητικά τόσο με τη θεωρητική όσο και την υπολογιστική μοντελοποίηση φαινομένων λεξικής σημασιολογίας, πραγματολογίας και μορφοσύνταξης. Έχει πάρει υποτροφίες ‘ΙΚΥ’, ‘Α. Γ. Λεβέντη’ και ‘Καραθεοδωρή’. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Νεοελληνικών διαλέκτων από το 2008 και έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα διαλεκτολογικού χαρακτήρα. Από τον Αύγουστο του 2015 είναι μέλος της ομάδας του ερευνητικού προγράμματος «DFG Collaborative Research Centre 991: The Structure of Representations in Language, Cognition, and Science» του Πανεπιστημίου Heinrich-Heine Düsseldorf (http://www.sfb991.uni-duesseldorf.de/en/the-structure-of-representations-in-language-cognition-and-science/).

Προσωπική Σελίδα

Δρ. Μαριάννα Γκιουλέκα

Η Μαριάννα Γκιουλέκα είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας (Κατεύθυνση Γλωσσολογίας) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ‘Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία’ του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., με επόπτη τον Καθ. Χ. Τζιτζιλή και έχοντας λάβει υποτροφίες από το Α.Π.Θ και Marc Bloch Université de Strasbourg. Εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο ‘Affixoids in the Pontic Dialect’ στο Πανεπιστήμιο Πατρών, υπό την επίβλεψη της Καθ. Α. Ράλλη (Συμβουλευτική επιτροπή: Αν. Καθ. Ν. Παντελίδης (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Kristel van Goethem, Chercheuse post – doctorale (Université catholique de Louvain)) και μέσα στo πλαίσιo του ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ – AMiGre. Ασχολείται ερευνητικά με μορφολογικά φαινόμενα διαλεκτολογικού υλικού σε περιβάλλοντα γλωσσικής επαφής.

Προσωπική Σελίδα

Δρ. Metin Bağrıaçık

Ο Metin Bağrıaçık είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Βοσπόρου της Κωνσταντινούπολης (BA). Φοίτησε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (MA). Εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης. H έρευνά του έχει ως θέμα τους συμπληρωματικούς δείκτες και τη δομή της αριστερής περιφέρειας στις μικρασιατικές διαλέκτους της Καππαδοκίας και των Φαράσων. Ασχολείται ερευνητικά με τη (μορφο)συντακτική αλλαγή ως αποτέλεσμα γλωσσικής επαφής και διαχρονικής αλλαγής. Το ενδιαφέρον του εστιάζεται στις μικρασιατικές διαλέκτους της ελληνικής και της αρμένικης και στην τουρκική.  Επίσης έχει δημοσιεύσει για τον αναδιπλασιασμό, τη σύνθεση και την παραγωγή στην τουρκική και στις διαλέκτους της αρμενικής και της ελληνικής.

Προσωπική Σελίδα

Υπ. Δρ. Χαράλαμπος Τσιμπούρης

Ο Χαράλαμπος Τσιμπούρης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1985. Έχει αποφοιτήσει το 2008 από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έκτοτε, είναι Διδάκτορας στο Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας στο ίδιο τμήμα. Ερευνητικά αντικείμενα: Εξόρυξη πληροφορίας, Υπολογιστική γλωσσολογία.
http://www.linkedin.com/pub/charalampos-tsimpouris/5b/78a/8a

Προσωπική Σελίδα

Δρ. Νίκος Κουτσούκος

Ο Νίκος Κουτσούκος είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας (Κατεύθυνση Γλωσσολογίας) του ΕΚΠΑ (2006) και απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος «Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία» του Πανεπιστημίου Πατρών (2009). Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Πατρών (2013) με θέμα τη σχέση κλίσης και παραγωγής στο πλαίσιο της Construction Morphology. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του πήρε υποτροφίες Ηράκλειτος ΙΙ, Καραθεοδωρή και ΙΚΥ και πήγε ως επισκέπτης ερευνητής στο University of Salzburg (2005) και Leiden University Centre for Linguistics-Leiden University (2008, 2011-2012). Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, έχει συμμετάσχει σε 4 ερευνητικά προγράμματα είτε ως μεταπτυχιακός φοιτητής και υποψήφιος διδάκτορας (2008, 2009-2010) είτε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής (2014-2015). Από το Δεκέμβριο του 2015, εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Université catholique de Louvain (Βέλγιο). Ολοκλήρωσε το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: ‘(A)symmetries in morphological structures and inflection: a comparative constructionist approach in European languages’ (‘Move-In Louvain’ project co-funded by the Marie Curie Actions) (Δεκέμβριος 2015-Σεπτέμβριος 2017), ενώ τώρα έχει θέση chargé de recherches (μεταδιδακτορικού ερευνητή) στο πλαίσιο του προγράμματος ‘The life cycle of pleonastic morphology: an integrative constructionist approach’ (F.R.S.-FNRS).

Προσωπική Σελίδα

Φίλοι και πρώην συνεργάτες του εργαστηρίου

Δρ. Ελεονώρα Δημελά
Δρ. Αθανάσιος Καρασίμος
Δρ. Μαρία Κολιοπούλου
 

 

 
 
 
Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίου
Πάτρα 26504
Go to top