2018

Το εργαστήριο μετέχει στην διοργάνωση του Mediterranean Morphology Meeting (ΜΜΜ12) που θα λάβει χώρα στην Ljubljana (Σλοβενία) κατά το διάστημα 27-30 Ιουνίου 2019. Δείτε το Call for papers: https://linguistlist.org/issues/29/29-4492.html

Έναρξη εκπόνησης του Ερευνητικού Προγράμματος ‘Digitizing the Cappadocian Dialectal Landscape’, το οποίο έχει τριετή διάρκεια και θα εκπονηθεί στο Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Παρουσίαση του «Λεξικού Διαλεκτικής Ποικιλίας, Κυδωνιών, Μοσχονησίων και Βορειοανατολικής Λέσβου» της Καθηγήτριας Αγγελικής Ράλλη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών στις 7 Νοεμβρίου και ώρα 19:30.

Συνδιοργάνωση του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίαςστο Αργυρόκαστρο (Αλβανία) κατά το διάστημα 4-6 Οκτωβρίου 2018. Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου: https://linguistlist.org/issues/29/29-2690.html

Οργάνωση του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (PICGL5) κατά το διάστημα 27-29 Μαΐου 2018. Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου: https://picgl5.wixsite.com/picgl5

Το εργαστήριο μετέχει στην 5η έκθεση καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας - Patras IQ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αθλητικό Κέντρο «Δ. Τόφαλος» κατά το διάστημα 27-29 Απριλίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες:  https://www.patrasiq.gr/

Εκδήλωση με θέμα «Γλωσσική Χαρτογράφηση της Αχαΐας» στην Αίθουσα Επιμελητηρίου Αχαΐας στις 25 Φεβρουαρίου και ώρα 19:30.

 

2017

Συνδιοργάνωση του Mediterranean Morphology Meeting (ΜΜΜ11) στη Λευκωσία (Κύπρος) κατά το διάστημα 22-25 Ιουνίου 2017. Δείτε το call for papers: https://linguistlist.org/issues/28/28-487.html

Το εργαστήριο μετέχει στην 4η έκθεση καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας - Patras IQ 2017, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Απριλίου 2017, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας. Για περισσότερες πληροφορίες:  https://www.patrasiq.gr/

Έκδοση του βιβλίου «ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ» του φιλόλογου-γλωσσολόγου Δημητρίου Σιμήρη.

Παρουσίαση του «Λεξικού Διαλεκτικής Ποικιλίας, Κυδωνιών, Μοσχονησίων και Βορειοανατολικής Λέσβου» της Αγγελικής Ράλλη στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.) -Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Μέγαρο Παλαιάς Βουλής στις 26 Μαΐου 2017 και ώρα 19:30.

Έκδοση του «Λεξικού Διαλεκτικής Ποικιλίας, Κυδωνιών, Μοσχονησίων και Βορειοανατολικής Λέσβου» της Αγγελικής Ράλλη.

Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την διδακτορική έρευνα “Κλίση και κλιτικές τάξεις υπό την οπτική της γλωσσικής επαφής” η οποία θα εκπονηθεί από τον υπ. Διδάκτορα Μιχάλη Μαρίνη στο Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων. Υπουργείο Παιδείας (2017-2019).

 

2016

Έκδοση του τόμου ‘Contact Morphology in Modern Greek Dialects’ (Επιμ.: Αγγελική Ράλλη). Cambridge: Cambridge Scholars.

Έκδοση του ‘Theoretical and applied linguistics: Proceedings of Patras international conference of graduate linguists’. Σύνδεσμος: https://picgl4.files.wordpress.com/2015/11/proceedings-of-picgl4.pdf

Έκδοση του βιβλίου «Με το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου» της Λενέτας Στράνη.

Συνδιοργάνωση του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας (MGDLT7) στο Ρέθυμνο κατά το διάστημα 6-8 Οκτωβρίου 2016. Το πρόγραμμα του συνεδρίου: http://mgdlt7.edc.uoc.gr/wp-content/uploads/2016/09/MGDLT7_final-program.pdf

Οργάνωση του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (PICGL4) κατά το διάστημα 20-22 Μαΐου 2016. Δείτε το call for papers: https://linguistlist.org/issues/27/27-313.html

Έναρξη του προγράμματος “Immigration and Language in Canada. Greeks and Greek-Canadians”. Niarchos Foundation (2016-2018). Σε συνεργασία με τα καναδικά πανεπιστήμια McGill, York και Simon Fraser. Σύνδεσμος: https://immigrec.com

 

2015

Το εργαστήριο εξέδωσε τον τόμο «Εφημερίδα Γιατζίδα» (2004-2014) του Στρατή Δεδέκη, ο οποίος περιλαμβάνει μηνιαία φύλλα εφημερίδας σε διαλεκτικό λόγο.

Διοργάνωση του WorkshopPontus, Cappadocia, Aivali: In search of Asia Minor Greek (AMiGre)’’,το οποίο θα λάβει χώρα στις 14 Νοεμβρίου 2015 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συνδιοργάνωση της ημερίδας με τον τίτλο ‘Theoretical and Computational Processing of Modern Greek Dialects: Research Results of theThalis-Amigre Projectστις 3 Οκτωβρίου 2015 στο Αμφιθέατρο Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθηνών και ώρα 11:00-13:00.

Έκδοση 4ου τόμου‘Patras Working papers in Linguistics. Πρόγραμμα Αριστεία (Morilan): Γλωσσική Επαφή και Μορφολογική Ποικιλία’. Ο τόμος είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο:  http://pwpl.lis.upatras.gr/index.php/pwpl/issue/view/302

Συνδιοργάνωση του Mediterranean Morphology Meeting (ΜΜΜ10) στο Τελ Αβίβ (Ισραήλ), το οποίο έλαβε χώρα στο University of Haifa κατά το διάστημα 7-10 Σεπτεμβρίου 2015. Δείτε τα call for papers: https://linguistlist.org/issues/26/26-2820.html

Το Εργαστήριο διοργανώνει το Workshop on Morphological Variation and Contact, ARISTEIA, το οποίο θα λάβει χώρα στις 19-20 Ιουνίου 2015 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

2014

Το εργαστήριο διοργανώνει στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών κατά την περίοδο 25-28 Σεπτεμβρίου 2014, το 6ο Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Μορφολογικής Θεωρίας (MGDLT6). Η διοργάνωση του συνεδρίου συμπίπτει με τον εορτασμό της επετείου των 50 χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η καθηγήτρια Αγγελική Ράλλη διευθύνει το Summer School in Greek Language and Culture (University of Patras & Peking University) κατά το διάστημα 8-13 Ιουλίου 2014.

Οργάνωση του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (PICGL3) κατά το διάστημα 23-25 Μαΐου 2014. Δείτε το call for papers: https://linguistlist.org/issues/24/24-4470.html

 

2013

Έκδοση του 3ου τόμου ‘Patras Working papers in Linguistics. Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Νεοελληνικές Διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική’. Σύνδεσμος: http://pwpl.lis.upatras.gr/index.php/pwpl/issue/view/280

 

2012

Έναρξη προγράμματος “Pontus, Cappadocia, Aivali: In Search of Asia Minor Greek (AMiGre)”. THALIS Program (selected first in Greece, in the field of Humanities). European Union and Greek Ministry of Education (2012-2015).

Έναρξη προγράμματος“Morphology in Language Contact Situations: Greek in contact with Turkish and Italian (MORILAN)”. ARISTEIA Program (selected second in Greece, in the field of Humanities). Greek Ministry of Education (2012-2015).

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίου
Πάτρα 26504
Go to top