Διεθνή Συνέδρια

Τα μέλη του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων οργανώνουν σε διετή βάση τα παρακάτω συνέδρια με στόχο την προώθηση της γλωσσολογικής έρευνας στον ελληνικό και διεθνή χώρο:
 
  • Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory). Η διοργάνωση του συνεδρίου γίνεται από μόνιμη επιτροπή αποτελούμενη από τους: Καθ. Α. Ράλλη (Πανεπιστήμιο Πατρών), Prof. Β. D. Joseph (the Ohio-State University) και Prof. Mark Janse (Ghent University).
  • Mediterranean Morphology Meeting του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Δικτύου Εuropean Network of Linguistic Morphology (ENLM). Η διοργάνωση του συνεδρίου γίνεται από μόνιμη επιτροπή αποτελούμενη από τους: Kαθ. Α. Ράλλη (Πανεπιστήμιο Πατρών), Prof. G. Booij (Leiden University) και Prof. S. Scalise (Università degli Studi di Bologna).
  • Patras International Conference of Graduate Students in Linguistics, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διοργάνωση του συνεδρίου γίνεται από επιτροπή αποτελούμενη από την Kαθ. Α. Ράλλη (Πανεπιστήμιο Πατρών) σε συνεργασία με τους καθηγητές της ειδίκευσης Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας και των μεταπτυχιακών φοιτητών Α και Β κύκλου.

 

MGDLT

Πρόσφατη διοργάνωση
8ο Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας στο Αργυρόκαστρο (Αλβανία) κατά το διάστημα 4-6 Οκτωβρίου 2018. Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου: 
https://linguistlist.org/issues/29/29-2690.html
 
Παράδοση του συνεδρίου MGDLT
Το Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας (MGDLT) ξεκίνησε το 2000 από την Αγγελική Ράλλη (Πανεπιστήμιο Πατρών), σε συνεργασία με τους Prof. B. D. Joseph (Ohio State University) και Prof. M. Janse (Ghent University). Από το 2000 έως το 2018 έχουν πραγματοποιηθεί 8 διοργανώσεις Πάτρα 2000, Μυτιλήνη 2004, Κύπρος 2007, Χίος 2009, Γάνδη 2012, Πάτρα 2014, Ρέθυμνο 2016, Αργυρόκαστρο 2018). 
 
Στόχοι
Το Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας αποτελεί διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων υψηλών προδιαγραφών στον τομέα της Ελληνικής Διαλεκτολογίας και των Σύγχρονων Γλωσσολογικών Θεωριών.
 
Συνεργασία με τοπικούς φορείς
Το Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας λαμβάνει χώρα σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, οι οποίοι αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους με την τοπική κοινωνία. Στους φορείς δίνεται η δυνατότητα να οργανώσουν μία εκδήλωση ή συνάντηση εργασίας (workshop) σχετικά με τη θεματική του συνεδρίου ή την τοπική ποικιλία.

 

ΜΜΜ

Πρόσφατη διοργάνωση
Mediterranean Morphology Meeting (ΜΜΜ11) στη Λευκωσία (Κύπρος) κατά το διάστημα 22-25 Ιουνίου 2017. Δείτε το call for papers: https://linguistlist.org/issues/28/28-487.html

Παράδοση του συνεδρίου ΜΜΜ
Τα MMM διοργανώνονται από μόνιμη επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τους: Prof. G. Booij (University of Leiden), Kαθ. Αγγελική Ράλλη (Πανεπιστήμιο Πατρών) και Prof. S. Scalise (University of Bologna). Από το 1997 έως το 2009 έχουν πραγματοποιηθεί 11 διοργανώσεις (Μυτιλήνη 1997, Lija 1999, Barcelona 2001, Catania 2003, Fréjus 2005, Ιθάκη 2007, Λευκωσία 2009, Cagliari 2011, Dubrovnik 2013, Τελ Αβίβ 2015, Λευκωσία 2017). Η επιτροπή του συνεδρίου αποφασίζει τον τόπο της οργάνωσης καθώς και τη θεματική του.
 
Στόχοι
Στόχος αυτών των συνεδρίων είναι να φέρουν σε επαφή γλωσσολόγους που ασχολούνται με τη μορφολογία και τη διεπαφή της μορφολογίας με τους άλλους τομείς της γραμματικής.

Πρακτικά Συνεδρίου
Τα άρθρα που παρουσιάστηκαν στα συνέδρια ΜΜΜ έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά του συνεδρίου, στο Yearbook of Morphology και στα περιοδικά Lingue e Linguaggio και Morphology.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οργανωτικές λεπτομέρειες των ΜΜΜ συναντήσεων, διαβάστε το MMM Constitution (αγγλικά). Επίσης επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα των συνεδρίων ΜΜΜ (http://mmm.lingue.unibo.it/)
 

PIGGL

Patra's International Conference of Graduate Students in Linguistics του Μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Πάτρα 2008, 2010, 2014, 2016, 2018).

Πρόσφατη διοργάνωση
5rd Patras International Conference of Graduate Students in Linguistics (Πάτρα, 2018) Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου: 
https://picgl5.wixsite.com/picgl5
 

Παράδοση του συνεδρίου PICGL
Το PICGL ξεκίνησε ως πρωτοβουλία της Kαθ. Α. Ράλλη με τη συνεργασία μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος και έως σήμερα έχει διοργανωθεί δύο φορές (Πάτρα 2008, 2010). Το πρώτο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος "Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία", με χρηματοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ενώ το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος "Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα".

Σε κάθε συνέδριο συμμετέχουν έλληνες και ξένοι γλωσσολόγοι ως προσκεκλημένοι ομιλητές. Στο PICGL1 συμμετείχαν ως προσκεκλημένοι ομιλητές οι: Δρ. Α. Γεωργακοπούλου (King's College London), Prof. B. Joseph (Ohio State University), Kαθ. Ε. Κεχαγιά (McGill University), Δρ. Ι. Μανωλέσσου (Ακαδημία Αθηνών), Prof. S. Scalise (University of Bologna) και Emeritus Prof. Neil Smith (University College London). Στο δεύτερο συνέδριο συμμετείχαν ως προσκεκλημένοι ομιλητές οι: Prof. P. Kiparsky (Stanford University), Prof. M. Nespor (University of Milano Bicocca), Prof. M. Janse (Ghent University), Kαθ. Ι.-Μ. Τσιμπλή (ΑΠΘ) και Δρ. Δ. Μελισσαροπούλου (ΠΠ).  Στο τρίτο συνέδριο συμμετείχαν ως προσκεκλημένοι ομιλητές οι: Prof. Dr. Pavel Štekauer (Pavol Jozef Šafárik University in Košice), Prof. Anna Anastassiadi-Symeonidi (ΑΠΘ), Dr. Francesco Gardani (Vienna University of Economics and Business). Στο τέταρτο συνέδριο συμμετείχαν οι προσκεκλημένοι ομιλητές: Kristel Van Goethem (University of Louvain), Prof. Mark Aronoff (Stony Brook University), Vito Pirrelli (Institute of Computational Linguistics ''Antonio Zampolli'' – CNR), Ass. Prof. Vassilios Spyropoulos (National and Kapodistrian University of Athens), Evia Kainada (University of Ioannina) και Rania Karachaliou (University of Patras). Στο πέμπτο συνέδριο συμμετείχαν ως προσκεκλημένοι ομιλητές οι: Prof. Brian D. Joseph (Ohio State University), Prof. Frans Hinskens (Vrije Universiteit Amsterdam), Assoc. Prof. Panayotis Pappas (Simon Fraser University) και  Assoc. Prof. Maxim Kisilier (Saint Petersburg State University).

 
Στόχοι
Στόχος του συνεδρίου που διοργανώνεται ανά διετία είναι να φέρει κοντά μεταπτυχιακούς φοιτητές γλωσσολογίας και νέους ερευνητές, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να τους δώσει την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να εκθέσουν τις απόψεις τους και να ανταλλάξουν ιδέες.
 
Πρακτικά Συνεδρίου
Τα άρθρα που παρουσιάζονται στο συνέδριο δημοσιεύονται στα πρακτικά του συνεδρίου ή στα Patras Working Papers in Linguistics, τα οποία εκδίδονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.
 
Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίου
Πάτρα 26504
Go to top