Εθνικές και Διεθνείς Συνεργασίες

 • Aκαδημία Αθηνών – Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων
 • Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)
 • Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
 • Ghent University (Prοf. Mark Janse)
 • University of Leiden(Prof. Geert Booij)
 • Meertens Institute
 • Royal Dutch Academy
 • The Ohio-State University (Prof. Brian Joseph)
 • University of Bologna (Prof. Sergio Scalise)
 • University of Salerno (Prof. Claudio Iacobini)
 • Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου (Assoc. Prof. Aslı Göksel)
 • Πανεπιστήμιο του Košice Σλοβακίας (Prof. Pavol Štekauer)
 
Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίου
Πάτρα 26504
Go to top