Το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου Πατρών αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων αναφορικά με τις Νεοελληνικές διαλέκτους και δημοσιεύει τα προϊόντα της έρευνας που διεξάγεται στο χώρο του.

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίου
Πάτρα 26504
Go to top